Vítá vás Profil Škola21
Zjistěte, v jaké fázi začlenění ICT do života školy se nacházíte,
porovnejte se s ostatními školami
a naplánujte si jednotlivé kroky budoucího rozvoje školy.

Profil Škola21 je evaluační nástroj, který na základě sledování různých indikátorů pomáhá školám zjistit, do jaké míry se jim daří začlenit informační a komunikační technologie (ICT) do života celé školy.

Vyzkoušejte si

Projděte si Profil Škola21 anonymně.
Žádná data nebudou uložena, jakmile opustíte prohlížeč, data se smažou.

Vytvořte nebo upravujte ICT profil své školy

Zaregistrujte svou školu a pracujte s reálnými odhady.
K datům, která vyplníte, má přístup pouze určená osoba ze školy, například vy. Ostatní vidí pouze anonymizované statistiky vybraného vzorku škol (např. průměr všech ZŠ v Libereckém kraji).
Aplikace umožňuje vygenerovat ICT plán školy.

Aplikace Profil Škola21 byla spuštěna v roce 2011. Jakkoli jsou principy, na kterých je evaluační model postaven, stále platné, digitální technologie a i školy se neustále vyvíjejí. Aktuálním pokračovatelem této aplikace je Selfie. Vznikají nové nástroje, které lze k evaluaci celé školy i jednotlivých učitelů využít. Vyzkoušejte evropskou aplikaci Selfie nebo Profil Učitel21.

Selfie je volně dostupný nástroj Evropské komise, který má školám v českém jazyce pomoci začlenit digitální technologie do výuky, učení a hodnocení.

S garancí anonymity umožňuje shromáždit názory studentů, učitelů a vedoucích pracovníků školy na to, jak jsou technologie v jejich škole využívány. Průzkum má podobu otázek a tvrzení (se kterými se buď respondent ztotožní, nebo nikoli) a jednoduchého hodnocení jednotlivých aspektů známkami 1–5. Zodpovídání otázek a ostatních položek zabere přibližně 20 minut.

Na základě odpovědí respondentů generuje aplikace zprávu (SELFIE čili obrázek o vaší instituci) o silných a slabých stránkách školy a jejího využívání technologií.

Jak Selfie funguje

Hodí se pro všechny základní, střední či odborné školy. Nejen ty, jež disponují vyspělou infrastrukturou, vybavením a technologiemi.

Selfie vychází z výsledků výzkumu a diskuzí odborníků, vznikl na základě rámce Evropské komise pro podporu digitálního učení ve vzdělávacích institucích (DigCompOrg).

Více o Selfie

Vyzkoušejte Selfie

Jste-li pedagog, otevřete přehled digitálních kompetencí a odhalte svou úroveň.

Profil Učitel21 je nástroj určený primárně k hodnocení vlastních schopností učitele pracovat s digitálními technologiemi.

Vede učitele k poznání, kde se na cestě k plnému využití možností současných technologií ve výukovém procesu nachází a jak by mohl ve svém zdokonalování pokračovat.

Aplikaci si můžete vyzkoušet v anonymním režimu. Pokud využijete přihlášení účtem Metodického portálu, můžete si založit několik hodnocení pro různé účely a kdykoli se k nim vracet.

Profil Učitel21 vychází z Evropského rámce digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu.

Vyzkoušejte Profil Učitel21