Využití aplikace Profil Škola21 v projektu EU peníze středním školám

Pro žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, tzv. EU peníze středním školám byla v souladu s požadavky příručky žadatele upravena aplikace Profil Škola21 tak, aby situaci žádajícím školám zjednodušila. Hlavní vylepšení jsou v oblasti speciálního výstupu pro MŠMT, který musí školy přiložit k projektovému záměru – týká se škol, které žádají o jednu ze šablon III/1 nebo III/2 zaměřených na rozvoj digitálních technologií ve vzdělávání.

Pro školy je k dispozici návod, jak postupovat. V případě dotazů je možné využít diskuzní fórum (rubrika Mám dotaz) nebo kontaktovat technickou podporu na elektronické adrese skola21@rvp.cz.

Návod – využití aplikace Profil Škola21 pro žadatele o podporu projektu
EU peníze středním školám
(PDF, 950 kB)