Chystané změny pro projekt EU peníze středním školám

V současné době intenzivně pracujeme na změnách v aplikaci Profil Škola21, které jsou určeny pro žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, tzv. EU peníze středním školám. Požadavky, které po příjemcích podpory vyžaduje příručka, je sice možné uspokojit i se současným provedením on-line aplikace, přesto jsme se rozhodli středním školám, které o finanční podporu v tomto projektu požádají, situaci zjednodušit.

Hlavní vylepšení budou v oblasti speciálního výstupu pro MŠMT, který  musí školy přiložit k projektovému záměru – týká se škol, které  žádající o jednu ze šablon III/1 nebo III/2 zaměřených na rozvoj digitálních technologií ve vzdělávání. Pro tyto školy také připravujeme zjednodušený animovaný a ozvučený video  návod.