Výsledky za roky 2010-12 na stránkách časopisu Řízení školy

V novém čísle časopisu Řízení školy (8/2013) vyjde na stránkách 31-33 článek Aktuální situace v začleňování technologií do života školy, který shrnuje nejdůležitější výsledky a zjištění nástroje Profil Škola21 za roky 2010-2012.